Opvoedingsadvisering

Ouderschap een hele klus

Het ouderschap is een hele klus! Het is voor velen het mooiste, het moeilijkste, het leukste, het emotioneelste, het frustrerendste en het intensiefste wat er is. Het valt niet mee om voortdurend positief en opgewekt te blijven. Een van de grootste valkuilen is, dat ouders zich richten op wat niet goed gaat, terwijl er zoveel dingen wel goed gaan.

Opvoeden zet van alles in beweging. Terwijl je kind zich ontwikkelt, krijg je zelf de kans je te ontwikkelen als opvoeder en als mens. Daarbij spiegelt een kind zijn ouder. Soms zelfs zo, dat pijnpunten op het gebied van emoties en van pijnlijke en onverwerkte gebeurtenissen naar boven komen.

Welke ouder voelt zich altijd zeker over de opvoeding van zijn kind? Wie denkt niet regelmatig, dat hij het niet goed doet, te snel boos wordt of gestrest is, te weinig luistert naar zoon of dochter, moeite heeft met zijn of haar gedrag? Wat doe je met lastige gevoelens en moeilijk gedrag bij kinderen? Hoe blijf je positief en zelfverzekerd? Hoe kun je je kind beter begeleiden tot zelfstandigheid en zelfvertrouwen?

Opstapelen van vragen

Rondom kinderen en hun opvoeding stapelen de vragen zich soms op. Ouders zijn nieuwsgierig naar informatie, zijn op zoek naar inzichten, willen advies, hulp en begeleiding wanneer het in het gezin niet goed loopt.

Opvoedingsadvisering vormt daarom een belangrijk onderdeel van mijn werk en mijn praktijk. Zaken die aan de orde kunnen komen zijn:

  • Welk gedrag laat het kind zien?
  • Welke boodschap klinkt er in door?
  • Wat roept dit bij de ouder op?
  • Hoe kan ik mijn kind het beste begeleiden

Het werken met een eenvoudige familieopstelling waarbij gezinsleden symbolisch met figuren worden neergezet, kan deel uitmaken van een gesprek, teneinde de dynamiek in een gezin te verhelderen. Wanneer duidelijk is geworden wat het kind of de jongere zegt met het gedrag en wat dit bij de ouder(s) teweegbrengt, kan er een verschuiving plaatsvinden. Zo ontstaat er een positieve wisselwerking tussen ouder en kind.