Re-Attach therapie

Pijnpunten

Opvoeden zet van alles in beweging. Terwijl je kind zich ontwikkelt, krijg je zelf de kans je te ontwikkelen als opvoeder en als mens. Daarbij spiegelt een kind zijn ouder. Soms zelfs zo, dat pijnpunten op het gebied van emoties en van pijnlijke en onverwerkte gebeurtenissen naar boven komen. Je neemt als ouder(s) gevoelens en ervaringen mee vanuit de eigen familiegeschiedenis. Deze hebben invloed op jou als persoon en op jou als ouder(s). Vanuit jouw gevoelens en ervaringen kijk je naar de wereld en naar (het gedrag van) je kind. Vervolgens handel en reageer je op basis van jouw levenspakket. Van sommige delen zal je je bewust zijn. Maar vaak zijn er delen die onbewust hun invloed uitoefenen en soms ongewild negatieve patronen tussen jou en je kind veroorzaken.

Inzicht, verwerking en persoonlijke groei

Wanneer inzicht verkregen wordt in onbewuste systemen en dynamieken en emotionele en onverwerkte gebeurtenissen een plek krijgen ontstaat er ruimte voor verandering en persoonlijke groei.

ReAttach is een therapie die ingezet kan worden voor persoonlijke groei. Deze methodiek is heel geschikt als je het gevoel hebt telkens tegen dezelfde problemen aan te lopen, geen overzicht kunt krijgen over je problemen en je hoofd ‘vol’ zit.

ReAttach is een kortlopende behandeling, waarbij je niet behoeft te praten. Door middel van ritmische aanraking van de handen, stemgebruik en denkopdrachten worden spanningsniveau, concentratie en emotiebeleving gereguleerd. Het is niet nodig dat trauma’s of nare gebeurtenissen worden herbeleefd.

Er wordt een informatieverwerkingsproces op gang gebracht, waardoor herinneringen, trauma’s en / of nare gebeurtenissen verwerkt worden en een plek krijgen.

Toepassing

ReAttach is geschikt bij diverse klachten; angstige en depressieve gevoelens, burn-out klachten, niet lekker in je vel zitten, boos en opstandig gedrag, identiteitsproblemen: wie ben ik en wat wil ik?, gedragsproblemen, relationele problemen, post-traumatische stress.

 Resultaten

  • het ervaren van een ‘opgeruimd hoofd’
  • klachten en stress zijn minder geworden of verdwenen
  • inzicht krijgen in patronen en problemen en hier nu anders tegenaan kijken
  • zonder emoties terugkijken naar gebeurtenissen
  • milder reageren naar de omgeving en stressvolle gebeurtenissen
  • er is meer rust ontstaan
  • inzichten en overzicht krijgen
  • minder snel reageren vanuit hun emoties
  • gebeurtenissen uit het verleden spelen geen emotionele rol meer

 Aanmelden

Je kunt je telefonisch aanmelden. De behandeling begint met een intakegesprek waarbij je klachten in kaart worden gebracht. De behandelingsdoelen worden tijdens dit gesprek bepaald.

De therapie bestaat uit gemiddeld zes sessies verspreid over 4 maanden. De duur is afhankelijk van de ernst van de klachten. Een sessie neemt ongeveer een uur in beslag.