Wie zijn wij

      Charlotte van der Heijden

Als Psychomotorische Kindertherapeut, Re-Attach Therapeut, opvoedingsdeskundige heb ik de afgelopen 12 jaar met veel bevlogenheid kinderen, jongere en ouders mogen helpen in hun sociale en emotionele ontwikkeling en/of opvoedingsondersteuning. Niet alleen vanuit de praktijk maar ook in opdracht van Astarte Zorggroep, GGZ Max Ernst, Rec Chiron, Speciaal Onderwijs Jan Nieuwenhuizenschool, basisschool de Vuurvlinder en Exfam Expertisecentrum voor familiezorg.

(HBO Psychomotorische Kindertherapie, Psychosociale Basiskennis, Triple-P 3 (opvoedkunde), ReAttach therapie, Geef me de 5 (autisme), Rots en Water (psycho-fysieke training), Sherborne (bewegingsagogiek), Familieopstelling, Verlies in beeld (rouwverwerking), Oplossingsgericht werken met kinderen en jongeren, Masterclass Intergenerationele gevolgen van echtscheiding bij kinderen, Regressie regulatie), Energetische Systeemtherapie

      Tinie Knoors

Ik ben BIG-geregistreerd als GZ-psycholoog. Ik heb 21 jaar gewerkt als orthopedagoge/onderwijsadviseur bij een onderwijsbegeleidingsdienst. Sinds 2007 heb ik mijn loopbaan voortgezet binnen diverse samenwerkingsverbanden van het basis- en voortgezet onderwijs in de regio Weert en Tilburg. Mijn aandachtsgebied is onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD, autisme spectrumstoornissen en leerstoornissen. Ik werk handelingsgericht en zie het als een uitdaging om vanuit het onderzoek handelingsgerichte adviezen te formuleren voor ouders, kind en school. 

       Elke Wichers

Sinds 1982 ben ik werkzaam als hulpverlener. Naast mijn eigen praktijk werk ik ook in voor Praktijk voor Kind en Ouder. Ik ben opgeleid tot maatschappelijk werker, psychomotorisch kindertherapeut, regressietherapeut, ReAttach therapeut en als begeleider van (systeem en trauma)opstellingen.

Kwaliteitsbewaking

De kwaliteit van de beroepsuitoefening wordt gewaarborgd via de beroepscode van de beroepsverenigingen waarbij wij aangesloten zijn, via bij- en nascholing en via intercollegiale toetsing. Wij werken in overeenstemming met de geldende regels vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat er op zorgvuldige wijze aandacht wordt besteed aan dossiervorming en bescherming van uw privacy.

De praktijk is aangesloten bij de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen voor klacht en tuchtrecht