Wie ben ik

      Charlotte van der Heijden

Als Psychomotorische Kindertherapeut, Re-Attach Therapeut, opvoedingsdeskundige heb ik de afgelopen 15 jaar tot nu toe met veel bevlogenheid kinderen, jongere en volwassenen mogen helpen in hun sociale en emotionele ontwikkeling en/of opvoedingsondersteuning.

Niet alleen vanuit de praktijk maar ook in opdracht van Astarte Zorggroep, GGZ Max Ernst, Rec Chiron, Speciaal Onderwijs Jan Nieuwenhuizenschool, basisschool de Vuurvlinder en Exfam Expertisecentrum voor familiezorg.

Ik heb de volgende opleidingen gevolgd: (HBO Psychomotorische Kindertherapie, Psychosociale Basiskennis, Triple-P 3 (opvoedkunde), Re-Attach therapie, Geef me de 5 (autisme), Rots en Water (psycho-fysieke training), Sherborne (bewegingsagogiek), Familieopstellingen, Opvoedopstellingen, Verlies in beeld (rouwverwerking), Oplossingsgericht werken met kinderen en jongeren, Masterclass Intergenerationele gevolgen van echtscheiding bij kinderen, Regressie regulatie en Energetische Systeemtherapie

Mijn kracht ligt in het luisteren en doorgronden van de onderliggende laag van het gedrag om vervolgens gericht aan de slag te gaan. Het gedrag is niet de oorzaak maar het gevolg. Gehoord, gezien en begrepen voelen is de basis om de verbinding te maken met elkaar om vervolgens te kunnen groeien.

 

Kwaliteitsbewaking

De kwaliteit van de beroepsuitoefening wordt gewaarborgd via de beroepscode van de beroepsverenigingen waarbij wij aangesloten zijn, via bij- en nascholing en via intercollegiale toetsing. Wij werken in overeenstemming met de geldende regels vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat er op zorgvuldige wijze aandacht wordt besteed aan dossiervorming en bescherming van uw privacy.

De praktijk is aangesloten bij de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen voor klacht en tuchtrecht