Scheiding

Emotionele draaimolen

Echtscheiding is in het leven van twee mensen een aangrijpende en ingrijpende gebeurtenis. Dit is nog sterker het geval, wanneer zij de zorg hebben voor kinderen.

Een scheiding zal altijd een blijvende indruk bij kinderen achterlaten. Daarom is het van groot belang dat ouders, gedurende deze moeilijke periode, voldoende aandacht hebben voor de beleving van hun kind. Dat is vaak lastig als ouders zelf  in een emotionele draaimolen zitten. Door professionele ondersteuning in te roepen kunnen ouders er voor zorgen dat hun kind zo min mogelijk emotionele schade ondervind en een nieuwe basis kan leggen om het leven voort te zetten.

Hoe kinderen reageren

Als ouders gaan scheiden reageren kinderen allemaal verschillend. Gevoelens als angst, boosheid en onzekerheid komen veel voor. Kinderen kunnen boos zijn, omdat ze het niet eens zijn met de beslissing om uit elkaar te gaan. Zij kunnen ook het gevoel hebben, dat de ene ouder de andere ouder in de steek heeft gelaten. Angst en onzekerheid kunnen ontstaan, omdat alle vanzelfsprekendheden in het leven van de kinderen ineens niet meer zo vanzelfsprekend blijken te zijn.

Kinderen kunnen ook weinig emoties laten zien. De scheiding lijkt weinig invloed te hebben. Maar dat is schijn. Kinderen kunnen zich extra lief gedragen of zich terugtrekken om ouders te ontzien. Hun eigen emoties stoppen ze weg. Voor kinderen is het dan fijn dat ze hun verhaal en beleving kwijt kunnen bij een vertrouwenspersoon.

Begeleiding

Wij helpen kinderen door naar hun verhaal te luisteren als vertrouwenspersoon en de scheiding zoveel mogelijk een plekje te geven. Tevens begeleiden wij ouders zowel in het emotionele proces van hun echtscheiding als bij hun taak als ouder om hun kind (eren) zo goed mogelijk door de moeilijke periode van de scheiding en daarna heen te helpen. Op deze manier komen ouders en hun kind meer in balans.