Psychomotorische Kindertherapie

 

Psychomotorische Kindertherapie

‘Een combinatie van spel- , creatieve- en bewegingstherapie’

Psychomotorische kindertherapie is een speelse en creatieve vorm van psychotherapie voor kinderen die vast dreigen te lopen op sociaal en emotioneel gebied en dit in hun gedrag laten zien.
De therapie biedt je kind een mogelijkheid om nieuwe, positieve ervaringen op te doen en / of negatieve ervaringen te verwerken. Door beweging, spel, creatieve uitingen en gesprekjes doet je kind zintuiglijke, fysieke, emotionele, sociale en cognitieve ervaringen op. Je kind wordt aangesproken op zijn voelen en beleven en wordt bewust gemaakt van zijn lijf en van zichzelf. Ik werk vanuit de sterke kanten, de talenten van het kind, kijkt vooral naar de ontwikkelingsmogelijkheden en werkt met middelen (spel, beweging, taal, creatieve middelen) die het kind aanspreken en de therapie niet belastend maken.

Ik zorg voor een veilige plek door met aandacht, vertrouwen en acceptatie het kind tegemoet te treden. Al spelend worden gevoelens geuit en gebeurtenissen verwerkt. Hierdoor zal  het kind van binnen steeds meer stevigheid ervaren. Afhankelijk van het kind en de problematiek zal ik ofwel aansluiten bij het spel van je kind (volgend) ofwel spelwerkvormen aanbieden (sturend).

Resultaten

De therapie is erop gericht het kind weer in contact te brengen met zijn of haar eigen kern. Het kind zal zich na afloop van de therapie tevredener, vrijer en blijer voelen. Ook heeft het kind meer inzicht gekregen in zichzelf en in anderen. Hierdoor heeft het kind meer zelfvertrouwen.

Concrete resultaten na de therapie zijn:

 • kan beter omgaan met leeftijdgenootjes
 • meer zelfvertrouwen gekregen
 • meer eigenwaarde ontwikkeld
 • minder boos of agressie en kan met de boosheid omgaan
 • lichamelijke klachten zijn verminderd of verdwenen
 • nare ervaringen zijn verwerkt
 • beter omgaan met een scheiding, verhuizing e.d.
 • meer inzicht in zich zelf gekregen
 • ervaart meer rust
 • voelt zich begrepen
 • durft zich te uiten

Duur

De therapie bestaat uit een wekelijkse sessie van 50 minuten. De duur van de therapie is afhankelijk van de hulpvraag.