Therapeut

charlotte-zwart-wit

Charlotte van der Heijden

Als Kindertherapeut, opvoedingsdeskundige en gedragsdeskundige heb ik de afgelopen negen jaar veel kinderen, ouders, gezinnen en leerkrachten mogen helpen. Niet alleen vanuit mijn praktijk maar ook in opdracht van Astarte Zorggroep, GGZ Max Ernst, Rec Chiron, Speciaal Onderwijs Jan Nieuwenhuizenschool, basisschool de Vuurvlinder, Kindertherapie Waalwijk en Exfam Expertisecentrum voor familiezorg.

Mijn visie is dat een kind een blij, levenslustig en ongecompliceerd kind moet kunnen zijn dat zich kan ontwikkelen tot een evenwichtige volwassene. Daarvoor is het nodig dat je je als kind goed voelt, dat je stevig in je schoenen staat en dat jezelf, vanuit je eigen kracht, met je eigen kwaliteiten, moeilijke situaties aan kunt gaan en oplossen. Een heel belangrijk onderdeel om dit te kunnen bereiken binnen de mogelijkheden van het kind is dat het kind zich gehoord, gezien en begrepen voelt. Voor mij staat dit centraal tijdens het werken met kinderen en ouders.

Ik werk nauw samen met huisartsen, gemeenten, scholen, instellingen en collega’s therapeuten.

Opleidingen en cursussen

HBO Psychomotorische Kindertherapie, HBO Psychosociale Basiskennis, Triple-P 3 (opvoedkunde), ReAttach therapie, Geef me de 5 (autisme), Rots en Water (psycho-fysieke training), EMDR (traumabehandeling), Sherborne (bewegingsagogiek), Familieopstelling, Verlies in beeld (rouwverwerking), Oplossingsgericht werken met kinderen en jongeren, Masterclass Intergenerationele gevolgen van echtscheiding bij kinderen, Regressie regulatie.

Kwaliteitsbewaking

De kwaliteit van de beroepsuitoefening wordt gewaarborgd via de beroepscode van de beroepsverenigingen waarbij ik aangesloten ben, via bij- en nascholing en via intercollegiale toetsing. Ik werk in overeenstemming met de geldende regels vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat er op zorgvuldige wijze aandacht wordt besteed aan dossiervorming en bescherming van uw privacy.

De praktijk is aangesloten bij de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen voor klacht en tuchtrecht