Hulpvragen

Kind en Jeugd

Maak je je zorgen over het welbevinden van je kind, dan is het verstandig om hulp te zoeken, met name bij de volgende problemen:

Gedrag en emotie:

 • angst, onzekerheid
 • drift, agressie, boos of explosief
 • spanning, stress
 • gesloten, stil of schuw
 • hooggevoelig, sensitief
 • huilt veel
 • apatisch, vlak of emotieloos
 • onrust, hyperactiviteit
 • moeizame concentratie
 • somber of depressief
 • gesloten, moeite om zich emotioneel te uiten
 • labiel, snel van streek

Het gedrag wordt al dan niet veroorzaakt door een belemmering, ingrijpende gebeurtenis of stoornis:

Faalangst, slaapproblemen, hoofd- en buikpijn, moeilijk contact maken met leeftijdgenoten, overlijden of ziekte in gezin, familie of naaste omgeving, scheiding ouders, medische ingreep, pesten, sexueel misbruik, mishandeling, verwaarlozing, hechtingstoornis, Autisme Spectrumstoornis, ADHD, ADD, DCD, angststoornis of  NLD

Volwassene

 • angstige en depressieve gevoelens
 • niet lekker in je vel zitten
 • boos en opstandig gedrag
 • identiteitsproblemen: wie ben ik en wat wil ik?
 • gedragsproblemen
 • relationele problemen
 • belemmerende patronen
 • bevorderen persoonlijke groei

Het gezin: relatie tussen ouder(s) en kind en/of gezinsleden

 • problematisch functioneren in het gezin, disbalans draagkracht en draaglast in de opvoeding
 • echtscheiding
 • identiteitsproblemen en gezinsproblematiek: adoptie, pleegkind, samengesteld gezin
 • overlijden of ziekte in gezin, familie of naaste omgeving
 • opgroeien met een ouder met psychische problemen of met een broer of zus met een stoornis of handicap